Sap-järjestelmien asiantuntijat tms kuvaus

KEITÄ ME OLEMME?


Leino, Lintula, Salonen & Partners on yrittäjävetoisesti toimiva konsulttiyritys, joka on perustettu vuonna 2008. Yrityksen partnerit ovat IT-projektien, ERP-järjestelmien sekä integraatioiden parissa useita vuosia työskennelleitä kokeneita asiantuntijoita. Erityisesti olemme keskittyneet SAP-järjestelmiin liittyviin ratkaisuihin. LLS Partners hallitsee sekä sovellus- että teknologiakonsultoinnin.

Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 12 asiantuntijaa, jotka tarkastelevat IT-hankkeita aina myös liiketalouden näkökulmasta. LLS Partnersin toiminnassa tärkeintä on asiakaslähtöisyys, ketteryys, käyttäjäkokemus sekä ratkaisujemme käytettävyys ja ylläpidettävyys. Olemme toimineet IT-maailmassa itsenäisinä toimittajina sekä monitoimittajaympäristöissä.

Asiakkaitamme on sekä yksityisellä että julkisella puolella – kotimaassa sekä ulkomailla.

OSAAMINEN


Erityisosaamistamme on SAP-järjestelmiin yhdistyvät käyttöliittymäratkaisut. Tällä hetkellä työskentelemme muun muassa SAP Fiorin parissa, mikä mahdollistaa yhtenevän käyttäjäkokemuksen riippumatta päätelaitteesta. Myös erilaiset sähköiset lomakeratkaisut ovat ydinosaamistamme.

Integraatiopuolen osaaminen sisältää integraatioprojektin tarpeet aina projektipäälliköstä ja integraatiotiimin vetäjästä ABAP-ohjelmointiin saakka. Kokeneet konsulttimme tukevat asiakasta integraatioarkkitehtuurin suunnittelussa, liittymien määrittelyssä sekä toteuttamisessa monilla eri työvälineillä.

Hallitsemme liittymien auditoinnit sekä suorituskykyanalyysit. Tavoitteenamme on luoda toimivia, hallittavia, ylläpidettäviä ja suorituskykyisiä liittymiä ja liittymäkokonaisuuksia järjestelmien välille.

LLS Partnersin puoleen käännytään, kun asiakas tarvitsee puolueetonta mielipidettä erilaisten ratkaisujen välillä tai suosituksia rakentamaan tai kehittämään IT-palveluita. Asiantuntijoillamme on myös vahva liiketoiminta osaaminen muun muassa seuraavilta osa-alueilta: asiakkuuksien hallinta, henkilöstöhallinto, sähköiset palvelut ja käyttäjien hallintaan (IDM).

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSISTA


Käyttäjäkannan siirto ja automatisointi

Tavoitteena oli saada 4500 käyttäjää SAP Portaliin käyttäen automaattikirjautumista (SSO) erittäin tiukalla aikataululla. Portalin läpi käytettiin SAP HR:n tarjoamia esimiehen ja työntekijän itsepalvelu-toiminnallisuuksia.

Projektissa suoritettiin haasteellinen käyttäjäjoukon rajaaminen ja yhdistäminen AD-käyttäjätunnuksiin sekä AD-käyttäjäkannan analysointi. Lisäksi integroitiin SAP Portal olemassa olevaan AD-palvelimeen ja vastaava käyttäjäkanta ajettiin SAP AS ABAP-järjestelmään. Portaliin aktivoitiin sekä SSO-kirjautuminen että kustomoitu form-pohjainen kirjautuminen. Lopuksi projektissa linkitettiin työntekijöiden tiedot HR-organisaation rakenteeseen.

Työntekijän ja esimiehen palvelut

Työntekijän ja esimiehen itsepalvelutoiminnot (ESS & MSS) toteutettiin suurimmaksi osaksi standardina. Osaa toiminnoista muokattiin, esimerkiksi maakohtaiset henkilön omien tietojen näyttäminen kunkin maan asetusten mukaisesti. Uutta toiminnallisuutta luotiin, esimerkiksi henkilön omien tietojen näyttäminen niiden infotyyppien osalta, joille ei standardissa ole toiminnallisuutta. Standardista työntekijän ja esimiehen itsepalvelusta poistettiin ne osat, joita projektissa ei otettu käyttöön.

Henkilön perustaminen järjestelmään

Tavoitteena oli toteuttaa toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä voi perustaa henkilöitä SAP HCM järjestelmään sekä tehdä heille työsopimuksia.

Toiminto on toteutettu jakamalla henkilön työsopimuksen luontiprosessi useille näytöille, joilla käyttäjä voi navigoida eteen ja taaksepäin. Ennen tietojen tallentamista käyttäjälle näytetään esikatseltavaksi PDF-muotoinen Adobe Interactive Forms teknologialla generoitu työsopimus. Tämän jälkeen käyttäjä jatkaa prosessia ja tiedot tallennetaan HCM järjestelmään useille infotyypeille. Toiminto on toteutettu Web Dynpro Javalla ja toimii SAP NetWeaver Portaalissa.

TEKIJÄT


Petri Lintula

Portaali, lomakeratkaisut ja Fiori

LATAA CV

Jari Leino

SAP Hana ja Fiori

LATAA CV

Miikka Salonen

Ohjelmointi, suorituskyky-asiat ja liittymät

LATAA CV

Katja Keiho-Lintula

Henkilöstöhallinto ja projektin johtaminen

LATAA CV

Kimmo Tuomainen

IDM

LATAA CV

Eero Konttinen

Integraatio ja ohjelmointi

LATAA CV

Mika Halme

Integraatio ja ohjelmointi

LATAA CV

Mikko Hirvensalo

Integraatio ja ohjelmointi

LATAA CV

Petteri Luostarinen

Integraatio, ohjelmointi ja projektin johtaminen

LATAA CV

Tomi Kervinen

Projektin johtaminen ja tietokannat

Tommi Kokki

Integraatio ja ohjelmointi

Tommi Kaikkonen

Web- ja mobiiliapplikaatiot, integraatiot, rajapinnat, IOT ja IT-arkkitehtuurit

LATAA CV

Vuosaarentie 10 C 59
00980 Helsinki

info@llspartners.fi
etunimi.sukunimi@llspartners.fi

Y-tunnus 2177714-2